Sunday, October 27, 2013

நேரமில்லாத நேரம்


நேரமில்லாத நேரம்
******************

எனது நேரங்கள்
பிறரால் கவரப்படுகின்றன‌
பிறரால் பாதிக்கப்படுகின்றன‌
பிறரால் கலவரப்படுத்தப்பரடுகின்றன்
எனக்கான நேரங்கள்
எனக்கான நேரங்கள்
எனக்கு எப்போதும் கிடைப்பதில்லை
முழுமையாக‌
********************************

1 comment: